Kontakt a místo konání

Termín: 18.–20. září 2020
Místo konání: Top Hotel Praha
                        Blažimská 1781/4
                        149 00 Praha 4

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Organizátor: 


tel.: 777 871 057
Email: sekretariat@target-md.com
www.target-md.com